Isolering Af Sokkel Pris (Spar Penge På Varmeregningen)

Hvis du døjer med kolde gulve, kan løsningen være at isolere husets sokkel. En effektiv isolering vil gøre gulvene varmere, så du slipper for at fryse om fødderne om vinteren. Efterisolering af soklen kræver, at der graves op rundt om huset, men til gengæld kan alt arbejdet laves udefra. I forbindelse med isolering af ydervæg, anbefales det altid at isolere soklen i samme omgang.

Hvad koster isolering af sokkel?

Materialeprisen for terræn- eller facadebatts til isolering af sokkel ligger på omkring 250 kr. pr. m2. Hertil skal du lægge opgravning omkring huset, montering af isoleringen og reetablering af fliser, bede osv. Denne post er absolut den dyreste, og koster i omegnen af 1.500 kr. pr. meter sokkel, men afhænger meget af de aktuelle forhold.

Derfor er isolering af sokkel vigtig

En sokkel med mangelfuld (eller slet ingen) isolering giver kolde gulve langs husets ydervægge, og vil forringe indeklima og komfort i huset. Radiatorer på ydervæggen vil have svært ved at opvarme rummet, fordi der hele tiden trænger kulde op gennem soklen.

★★★★★

VORES ISOLERINGSEKSPERTER STÅR KLAR TIL AT HJÆLPE DIG

Så hvis energiforbruget er unaturligt højt i din bolig, kan en isolering af soklen effektivt lave om på det.

NØGLEPUNKTER

  • Du får varmere gulve i huset, og hvis du har problemer med at der føles fodkoldt, vil isoleringen være med til at gøre gulvet varmere langs ydervæggene. De varme gulve vil føles mere behagelige og komfortable at gå på, og vil være med til at forbedre indeklimaet.
  • Problemer med fugt der trænger gennem soklen udefra, vil kunne løses i forbindelse med sokkelisoleringen. Udenpå isoleringen lægges et drænende lag sten eller et tilsvarende materiale, og eventuelt etablering af dræn forhindrer, at vand og fugt fra jorden når ind til soklen.
  • En velisoleret sokkel giver mindre varmetab fra boligen. Det betyder en mere effektiv opvarmning med et lavere energiforbrug, og dermed en lavere udgift til at varme huset op. Som en ekstra bonus giver det lavere forbrug en tilsvarende reducering i din boligs udledning af CO2.

I forbindelse med efterisolering og energirenovering glemmer mange husets sokkel. Særligt i forbindelse med udvendig facadeisolering, kan du med fordel fortsætte isoleringen ned over soklen, så du undgår kuldebroer mellem sokkel og ydervæg.

I de tilfælde hvor ydervæggene allerede er isolerede, eller du valgt en hulmursisolering, vil det stadig give god mening at efterisolere soklen. Særligt, hvor der slet ingen isolering er, eller soklen kun er isoleret minimalt.

Hvor meget kan du spare på varmeregningen ved at isolere sokkel?

Antal meter sokkelkWh besparelse ved 100 mm isoleringBesparelse i kr.*
20300 kWhkr 963,00
30450 kWhkr 1.444,50
40600 kWhkr 1.926,00
50750 kWhkr 2.407,50
60900 kWhkr 2.889,00
701050 kWhkr 3.370,50
801200 kWhkr 3.852,00
901350 kWhkr 4.333,50
1001500 kWhkr 4.815,00

*Tallene er baseret på seneste elpriser fra forsygningstilsynet

Med de nuværende priser på energi til opvarmning, skal der ikke den store indsats til, for at spare mange penge på varmeregningen.

Den nøjagtige besparelse ved isolering af sokkel afhænger særligt af to parametre:

  • Boligens opbygning og konstruktion.
  • Hvilken opvarmningsform, der anvendes.

Beregninger viser, at der kan spares op til ca. 15 kWh pr. meter sokkel, der isoleres med 100 mm isolering. Hvis sokkelisoleringen fortages sammen med udvendig isolering af ydervæggen, vil du helt kunne fjerne kuldebroen mellem sokkel og underkant af ydervæg, og i disse tilfælde vil besparelsen være endnu større, måske endda dobbelt så stor.

Potentielle besparelser ved isolering af sokkel kr._år_

*Tallet tager udgangspunkt i: 50m sokkel, elvarme, sokkel af massiv beton uden isolering – efter 200 mm isolering (sparenergi)

Er der nogen ulemper ved isolering af sokkel?

Ulempen ved sokkelisolering er, at det kræver et større gravearbejde rundt om hele boligen. Blomsterbede og flisebelægninger skal tages op og reetableres, når arbejdet er udført.

Der kan spares penge, hvis du vælger at foretage gravearbejdet selv, og lader de professionelle håndværkere om at udføre isoleringen. Måske kan du endda selv lægge fliserne på plads igen, og dermed spare endnu flere penge.

Selvom der er ulemper i forbindelse med arbejdet, skal du huske på, at et velisoleret hus stiger i værdi, og bliver lettere at sælge, når den tid kommer.

Hvordan foretages sokkelisolering?

Du skal starte med at rydde alt i et par meter ud fra huset, så håndværkerne kan komme til med en gravemaskine, og der er god plads til at udføre arbejdet.

Selve udførslen sker i disse step:

  • Soklen graves fri, repareres og rengøres
  • Der opsættes isolering langs soklen
  • Synlig isoleringen beklædes eller pudses
  • Der fyldes drænlag langs isoleringen
  • Reetablering af bedene rundt om huset

Udgravning – Pas på afløb, kloak, elektriske kabler og lignende

Der skal graves jord væk omkring soklen i mindst 60 cm dybde, men aldrig dybere end soklen. I forbindelse med gravearbejdet skal du være særlig opmærksom på stikledninger, kabler og andre installationer, der går ud fra huset.

Det kan være både farligt og blive dyrt, at ramme en af disse installationer.

Soklen gennemgås og repareres

Når soklen er gravet fri, skal den renses for jord og revner. Og eventuelle skader skal repareres.

Soklen skal have en jævn og nogenlunde glat overflade, for at isoleringen kan sidde tæt. Hvis overfladen er ujævn, skal den derfor rettes til.

Isoleringen fastgøres og pudses

Når soklen er repareret, skal isoleringspladerne klæbes eller skrues fast hele vejen rundt. Hvis isoleringspladerne stikker op over jorden, skal de beklædes med facadeplader eller eventuelt pudses op.

I de tilfælde hvor den øverste kant på isoleringen bliver synlig, lukkes den med en zink- eller aluprofil, så kanten er beskyttet mod vand og fugt.

Opfyldning og reetablering

Rundt om soklen fyldes op med et drænende materiale som f.eks. grus eller sten. Derved kan regnvand let ledes væk fra soklen. Til sidst skal overfladen reetableres, og de fliser og blomsterbede der var rundt om huset, føres tilbage til den oprindelige stand.

isolering af sokkel

Tjek omfangsdræn i forbindelse med udførslen

Hvis du tidligere har haft problemer med fugt, vil det være en god idé at undersøge, om der skal lægges omfangsdræn om huset.

Når du alligevel skal grave op til isoleringen, kan drænet lægges i samme arbejdsgang. Så kan du slå to fluer med et smæk.

Hvilken type isolering skal der bruges til isolering af sokkel?

Den isolering der bruges, skal være hård og trykfast, og den må ikke kunne suge vand. Terrænbatts, som også bruges til støbning af gulve, har de nødvendige egenskaber, og findes i flere forskellige tykkelser.

Hvis den øverste del af soklen skal pudses, skal du bruge facadebatts på den del af soklen, som stikker op over jorden. Facadebatts er velegnede til oppudsning, og kan bruges som den øverste kant.

Relateret: Trin-for-trin guide til maling af sokkel

FAQ – De mest stillede spørgsmål om isolering af sokkel

3 af de mest stillede spørgsmål om isolering af sokkel:

Kan du selv isolere sokkel?

Du må gerne selv grave ud og isolere sokkel. Der er ingen krav om autorisation på området. Men det anbefales altid, at du tager en fagmand med på råd. Hvis der skal lægges omfangsdræn, må du også gerne lægge det selv, men tilslutningen skal foretages af en autoriseret kloakmester.

Hvor meget isolering skal der bruges ved isolering af sokkel?

Der skal minimum bruges 100 mm isolering, for at opnå en god isoleringseffekt. Mange vælger at bruge 200 mm isolering, for at få en endnu bedre og fremtidssikret løsning. Hvis du bruger 200 mm, vil du opnå det der kaldes en lavenergiløsning.

Kan du isolere sokkel uden at isolere ydervæg?

Du kan godt isolere sokkel som et selvstændigt projekt. Soklen vil komme til at stikke længere ud end husmuren, så den pæneste løsning er at isolere ydervæggen samtidig. Hvis både væg og sokkel isoleres, vil du helt undgå en kuldebro mellem sokkel og væg, og dermed opnå bedre isoleringsevne.

Relateret isoleringsopgave: Alt du skal vide om kælderisolering