Isolering af skunk: Hvad koster det? (Komplet guide 2024)

På linje med loft og skråvægge er skunken et område, hvor der kan hentes store varmebesparelser, hvis den er tilstrækkeligt isoleret. Skunken kan isoleres rimelig billigt, og du vil få en varmere skunkvæg, der er mere behagelig at sidde i nærheden af, fordi træk og kulde ikke trænger igennem. Der er 2 måder at isolere en skunk på – indefra eller udefra. Hvilken metode du vælger, afhænger af hvor stort et renoveringsprojekt du er i gang med. Læs med, og få klar besked.

Hvad koster isolering af skunk?

Opbygning af en ny skunkvæg inklusive isolering på gulv og skunkvæg koster ca. 600-1000 kr. pr. m2 skunk. Prisen vil svinge, hvis der også skal isoleres rør i skunken, og eventuelt monteres nye isolerede skunklemme.

Skunken er ofte dårligt isoleret

Særligt i ældre huse er skunken dårligt isoleret. Derfor vil skunkvæggen ofte være kold, og det vil føles som om, det trækker ind med kold luft udefra. Hvis der er mindre end 200 mm isolering i skunkvæggen og på gulvet i skunken, vil det være en god idé at efterisolere.

★★★★★

VORES ISOLERINGSEKSPERTER STÅR KLAR TIL AT HJÆLPE DIG

NØGLEPUNKTER

  • Lavere varmeregning – En velisoleret skunk vil betyde et lavere energiforbrug til opvarmning og dermed også en besparelse på varmeregningen. Hvis du vil have den optimale besparelse, skal isolering af skunk kombineres med isolering af skråvægge.
  • Bedre indeklima – Senge, sofaer og andre møbler placeres tit langs skunken. Her vil en uisoleret skunk vil sprede kold luft i rummet – og gøre de tilstødende møbler kolde at sidde eller ligge i. Når skunken isoleres, bliver den varmere, og det vil være mere behageligt at opholde sig i nærheden af skunkvæggen.
  • Miljøvenligt tiltag – Et hus med en god isolering skal bruge mindre energi på opvarmningen, og det er ikke kun godt for pengepungen, men i høj grad også for miljøet. Udledningen af CO2 bliver mindre, og du kan med rette sige, at du gør en aktiv indsats til gavn for et grønnere miljø.

En god skunkisolering vil spare dig for mange penge til opvarmning. Hvis du samtidig isolerer skråvægge, vil du få den bedste løsning, og du vil kunne undgå kuldebroer i konstruktionen. Det vil give en mere ensartet temperatur i rummet, og du vil lettere kunne regulere varmen til den ønskede temperatur indendørs.

Et hus der efterisoleres efter moderne regler, vil give huset en bedre energimærkning. Når energimærkningen bliver bedre, vil huset stige i værdi, og et lavt varmeforbrug vil gøre huset mere attraktivt i en salgssituation.

Besparelse ved Isolering af skunk 300 mm og 400 mm

*Tallet tager udgangspunkt i: Årlig besparelse ved 60m2 skunk & elvarme – efter 300 & 400 mm isolering (sparenergi)

Hvad er en skunk?

En skunk er det lave stykke lodrette væg, som går fra en skråvæg og ned mod gulvet i husets tagetage. Skunkvæggen laves for at gøre rummet mere brugbart og lettere at møblere. Skunkvægge kan have forskellig højde, alt efter hvordan huset er konstrueret. Mens fælles for skunkvægge i ældre huse er, at de ofte er meget dårligt isoleret.

Bag skunkvæggen er der et hulrum, som ofte går direkte ud til bagsiden af tagbelægningen, og det er dette hulrum, der skal isoleres. Isolering af skunk kan gøres på flere måder. Hvilken metode du vælger, afhænger af, om du skal isolere skråvægge i samme omgang.

Isolering af skunk – 2 måder at gribe opgaven an på

isolering af skunk

Når du skal isolere skunk, kan det gøres enten med:

  • Isolering af skunken udefra
  • Isolering af skunken indefra

Isolering af skunk udefra

Denne løsning er den mest omfattende, men også den bedste og letteste måde at isolere skunken på. Løsningen kræver, at den gamle skunkvæg rives ned, så du kan komme til at isolere gulvet i skunken.

Derefter skal der opbygges et skelet til den nye skunkvæg, som så også isoleres, inden der sættes ny beklædning uden på skelettet.

Isolering af skunk indefra

Hvis skunkvæggen ikke skal fjernes, skal skunken isoleres indefra. Det betyder at isolatøren skal kravle ind i skunken, og montere alle isoleringspladerne på indersiden af væggen og på gulvet. Der er sjældent ret meget plads i et skunkrum, og det kan være svært at sætte isoleringen særlig pænt op.

Husk også varmerør og skunklemme

Skunkrummet er et yndet sted at trække varmerør til radiatorer og vandinstallation. Når skunken skal isoleres, er det vigtigt, at du også husker at isolere rørene, så der ikke sker et unødigt energitab fra disse.

I skunkvæggene sidder der inspektionslemme, som giver adgang til skunkrummet. Skunklemmene skal udskiftes med nye isolerede lemme, som sikrer, at varmen ikke kan trænge ud gennem en dårligt isoleret lem.

Læs også: Hvordan isoleres etageadskillelse?

FAQ – Få svar på de 3 oftest stillede spørgsmål om isolering af skunk

Her får du svar på de mest stillede spørgsmål om isolering af skunk:

Hvordan isolerer du en skunk?

En skunk skal isoleres på indersiden af skunkvæggen og på gulvet i skunken. I forbindelse med isolering af skråvægge, vil det være lettest at fjerne den eksisterende skunkvæg og opbygge en ny med mere isolering. Det giver mulighed for at få sammenhæng med isoleringen i skråvæggen, hvilket giver den optimale løsning.

Hvad er en kold skunk?

I en kold skunk er der isoleret på bagsiden af skunkvæggen og på gulvet i skunken. Hulrummet ud mod tagfladen er ikke isoleret, og derfor ”koldt”. Ved en varm skunk isoleres skråvæggen helt ud til spærfoden, og i gulvet, mens der ikke er isoleret i skunkvæggen. Der giver et isoleret hulrum, og deraf navnet ”varm” skunk.

Hvor meget isolering skal der bruges i en skunk?

Det anbefales at isolere med minimum 300 mm isolering i skunkvæg og på gulvet. 300 mm mineraluld lever op til kravene om skunkisolering. Men du kan også vælge at isolere med 400 mm. Det giver en lavenergiløsning.

Se også: Isolering af loft til kip