Fundament: pris & information (Komplet Guide)

Skal du bygge nyt eller bygge til, vil du oftest have brug for et fundament. Det sikrer, at dit hus eller din nye tilbygning står solidt fast på undergrunden. Derved undgår du, at bygningen synker i jorden, får sætningsrevner, eller på anden måde går i stykker, fordi undergrunden er ustabil.

Hvad koster et fundament?

Prisen på et fundament ligger i gennemsnit på mellem 1.000 og 3.000 kroner pr. kvadratmeter. Et fundament til et skur på 12 kvadratmeter koster dermed mellem 12.000 og 36.000 kroner. Prisen er umiddelbart den samme, uanset bygningens formål. Den store prisforskel skyldes dermed prisforskelle udbyderne imellem.

Sådan opbygges et fundament

Sådan opbygges et fundament

Fundamentet er en af de vigtigste dele af enhver bygning, da det bærer hele strukturens vægt og sikrer dens stabilitet. At opbygge et robust og holdbart fundament kræver nøje planlægning og præcise byggeteknikker.

★★★★★

VORES MURERE STÅR KLAR TIL AT HJÆLPE DIG

 1. Planlægning og design: Først skal du have en klar plan for, hvor og hvordan bygningen skal placeres. Overvej jordens beskaffenhed, grundvandets niveau og eventuelle særlige forhold på stedet. En ingeniør eller arkitekt kan hjælpe med at designe et fundament, der passer til bygningens størrelse og vægt samt jordens beskaffenhed.
 2. Udgravning: Marker området, hvor fundamentet skal placeres, og start udgravningen. Dybden og bredden af udgravningen afhænger af bygningens størrelse og jordens beskaffenhed. Husk at sikre udgravningen mod sammenstyrtning.
 3. Forbered jorden: Bunden af udgravningen skal komprimeres og udjævnes. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at tilføje et lag grus for at sikre dræning og forhindre fugt i at trænge op.
 4. Sæt forskalling op: Forskallingen er en midlertidig form, der holder betonen på plads, mens den hærder. Den skal være stærk nok til at modstå vægten af den våde beton og formet, så den svarer til det ønskede design af fundamentet.
 5. Armering: For at styrke fundamentet og forhindre det i at revne, indsættes stålnet eller armeringsjern i forskallingen.
 6. Hæld beton: Betonen blandes og hældes i forskallingen. Sørg for, at betonen fordeles jævnt, og at eventuelle luftbobler fjernes.
 7. Hærdning: Efter betonen er hældt, skal den have tid til at hærde. Dette kan tage flere dage. For at forhindre betonen i at tørre for hurtigt ud og revne, kan det være nødvendigt at dække den med plastik eller fugtige klude.
 8. Fjern forskalling: Når betonen er fuldt hærdet, kan forskallingen fjernes. Dette efterlader et solidt og robust fundament klar til at bære bygningens vægt.
 9. Isolering (hvis nødvendigt): For at forhindre varmetab og fugt kan fundamentet isoleres med passende materialer.

Læs også: Alt du skal vide om isolering af sokkel

Betonfundament og tørretid

Et betonfundament tager typisk op til 28 dage for at tørre og hærde fuldstændigt. Selvom overfladen kan føles fast allerede efter et par timer, er den indre hærdningsproces fortsat i gang.

Efter en uges tørretid vil betonen have opnået omkring 70% af sin endelige styrke, men for at sikre fundamentets maksimale holdbarhed og styrke bør man vente de fulde 28 dage, før man påfører større belastninger.

Under tørreprocessen er det vigtigt at beskytte betonen mod ekstreme vejrforhold som direkte sollys, kraftig vind og regn for at forhindre overfladerevner og sikre jævn hærdning.

Levetid på betonfundamenter

Både betonfundament og skruefundament have en lang levetid, når de installeres korrekt og vedligeholdes regelmæssigt.

Betonfundament

Betonfundament er kendt for sin robusthed og holdbarhed. Når det er korrekt installeret og vedligeholdt, kan et betonfundament have en levetid på over 100 år.

Levetiden kan dog blive påvirket af faktorer som jordens beskaffenhed, vandophobning, frostskader og ekstreme vejrforhold. Regelmæssige inspektioner og rettidig reparation af eventuelle skader kan forlænge fundamentets levetid betydeligt.

Skruefundament

Skruefundament, også kendt som skruepæle, er en moderne metode til at skabe et fundament. De består af stålpæle, der skrues ned i jorden, og de er især populære i områder med vanskelige jordforhold eller hvor hurtig installation er nødvendig.

Et skruefundament kan have en levetid på 50 til 75 år, afhængigt af jordens beskaffenhed, korrosion og vedligeholdelse. Galvaniseret stål og beskyttende belægninger kan forlænge skruefundamentets levetid ved at beskytte mod korrosion.

Krav til fundamenter

Når man bygger, er det vigtigt at lægge fundamentet dybt nok i jorden, så det ikke bliver påvirket af frost. Frost kan få jorden til at bevæge sig, hvilket kan skade bygningen.

Ifølge Bygningsreglementets BR18 §342 skal fundamentet:

 • For opvarmede bygninger: Lægges mindst 0,9 meter under jordoverfladen.
 • For fritstående fundamenter (som ikke er en del af en større bygning): Dybden skal være mindst 1,2 meter under jordoverfladen.

Men, hvis jorden er af en bestemt type, kan disse dybder variere. Hvis man vælger ikke at følge disse dybderegler, skal man kunne bevise, at bygningen stadig er sikker og ikke vil tage skade af jordens bevægelser.

En vigtig detalje er, at hvis fundamentet ikke er lagt dybt nok til at være “frostfrit”, skal man sikre, at jordtemperaturen under fundamentet altid er over frysepunktet (0 °C).

Hvem støber fundamenter

Når du skal have støbt et fundament, skal der først graves ned, så bunden af fundamentet kommer så langt ned i jorden, at der ikke er frost. Derved undgår du, at eventuel fugt eller vandlag i jorden under fundamenet fryser til, så undergrunden under fundamentet enten eroderer bort, eller skubber fundamentet op af jorden.

Dernæst skal fundamentet støbes, så det kommer op over jorden. Herefter forhøjes fundamentet med fundamentssten, så der bliver plads til både kapilærlag og isolering under gulvet på din bygning.

Selve arbejdet kræver en del maskiner og et indgående kendskab til både jordlag og korrekt opbygning af fundamentet. Det har både en murer og en entreprenør. Entreprenøren har oftest også maskinerne selv til både at grave ud og blande den beton, der skal bruges til fundamentet.

Mureren kan også sagtens støbe fundamentet. Men oftest vil murerfirmaet først komme på banen, når den del af fundamentet skal bygges, som ligger oven på jorden. Det foregår ved hjælp af nogle særlige fundaments- eller Lega-blokke, der består af et særligt materiale, som kan håndtere fugten i jorden.

Se også hvor nemt det er at finde et murerfima i Odense

Priser på fundament – hvordan finder jeg 3 tilbud på støbning af fundament

Fordi du oftest har brug for to forskellige typer fagfolk, kan det være ekstra besværligt at indhente priser på støbning af fundamenter. Vil du gerne selv gøre forsøget, bør du starte med at kontakte en entreprenør. De har oftest deres egen murerafdeling, som kan stå for den del af arbejdet, der foregår over jorden. Så behøver du kun kontakte et firma, der så selv kan koordinere arbejdet.

Men du skal ikke prøve at kontakte mange entreprenører, før du finder ud af, hvor svært det er. For enten har de først tid en gang til næste år. Eller også laver de ikke noget for privatpersoner. Eller har specialiseret sig i bestemte bygningstyper, f.eks halbyggeri.

Indhent 3 gratis tilbud på fundament her!

Den nemme måde at få en god fundament-pris på

Så er det meget nemmere at bruge en af vores samarbejdspartnere. De kan hurtigt og nemt finde 3 interesserede entreprenører eller murere, som dels støber fundamenter, og dels bor i nærheden af dig.

Vores samarbejdspartnere arbejder sammen med en fast kreds af entreprenører og murere, som de skaffer arbejde. Det vil sige, at de kender de enkelte firmaer indgående. Derfor kender de både deres kalender, og ved, at de kan støbe fundamenter, der holder.

For udover at formidle kontakten mellem dig og de tilknyttede håndværkere, indsamler de også brugernes vurderinger af de håndværkere, der vinder tilbudsrunden. Derfor har du også garanti for, at du får udført et ordentligt stykke arbejde – og at firmaet rent faktisk kommer til aftalt tid.

Bestil tre firmaer til at give tilbud på støbning af dit fundament

Alt hvad du skal gøre, er at udfylde en formular med lidt oplysninger om dit fundament, samt oplyse dine kontaktinformationer.

Så går der ikke længe, før der er tre firmaer, som kontakter dig, for at aftale tid til at komme ud at måle op til og give tilbud på dit fundament.

Tjenesten er helt gratis for dig at bruge – og du forpligter dig ikke til at skulle bruge nogle af de tilbud, du får.

Udfyld formularen her – og se hvor hurtigt og nemt det hele går.