Isolering af sommerhus Pris: Alt du skal vide (2024)

En god isolering af sommerhuset vil gøre det muligt at bruge det i årets kolde perioder, uden at du behøver frygte for, at varmeregningen løber løbsk. Mange sommerhuse er udelukkende bygget til sommerbrug, hvor der ikke er behov for opvarmning. Men ved at isolere bedre kan du få glæde af sommerhuset hele året rundt. Se hvordan du kommer i gang her.

Hvad koster isolering af sommerhus?

Som eksempel vil det koste 300-500 kr. pr. m2 at isolere loftet på sommerhuset med 200 mm mineraluld. Prisen dækker materialer og arbejdsløn til håndværkerne.

Det anbefales også at se på muligheden for at isolere vægge og gulve i huset. Sommerhuse er meget forskelligt opbygget, og der er stor forskel på, hvor meget de allerede er isoleret. Derfor vil priserne variere en del fra hus til hus.

★★★★★

VORES ISOLERINGSEKSPERTER STÅR KLAR TIL AT HJÆLPE DIG

Ældre sommer er ofte sparsomt isoleret

I ældre sommerhuse er der generelt sparet meget på isoleringen. Husene er bygget til brug i sommerhalvåret, og mange huse er bygget i en tid, hvor energien var noget billigere, end den er i dag.

Hvis du isolerer sommerhuset, vil du kunne benytte det, selv når temperaturen falder, og du behøver ikke at være bange for at varme- eller elregningen (hvis der er elvarme i sommerhuset) løber løbsk.

NØGLEPUNKTER

  • Større glæde af sommerhuset – Når sommerhuset er godt isoleret, kan det bruges året rundt. Og du vil få langt større muligheder for at bruge huset, når det bliver koldt udenfor. De fleste ældre sommerhuse er bygget til brug i de varmeste måneder. Men det kan let ændres med ekstra isolering.
  • Huset stiger i værdi – En god isolering af et sommerhus vil betyde, at huset stiger i værdi. Mange købere vil ikke begrænses til at bruge huset om sommeren, men vil have mulighed for at kunne bruge sommerhuset året rundt. Derfor vil et godt isoleret sommerhus være mere værd og langt mere eftertragtet.
  • Billigere varmeudgift – De fleste sommerhuse opvarmes med el radiatorer, som historisk set er en dyr varmekilde. Når du begynder at skrue op for varmen, løber elmåleren stærkere i et dårligt isoleret hus, end den vil gøre, hvis huset er isoleret i loft, vægge og gulv.

Hvis du gerne vil have glæde af sommerhuset hele året, så skal det isoleres op til moderne standard. Nyere sommerhuse er bygget efter samme isoleringsstandard som almindelige helårsboliger, mens ældre sommerhuse ofte er sparsomt isoleret.

Ved at efterisolere sommerhuset får du ikke kun en lavere varmeudgift, men også et bedre og sundere indeklima. I et velisoleret sommerhus er det lettere at skabe en jævn varme overalt, så du undgår udsving i temperaturen, og huset bliver mere behageligt at opholde sig i.

Krav til isolering af sommerhus

isolering af sommerhus

Hvis du foretager større ombygninger og renoveringer af sommerhuset, skal du som udgangspunkt varmeisolere, hvis isoleringsprojektet vurderes som rentabelt. Når rentabiliteten udregnes, bliver sommerhuset vurderet til at være i brug året rundt.

Som udgangspunkt er kravene til sommerhusets isoleringstykkelser:

Type:Sommerhusets isoleringstykkelser:
Ydervægge 165 mm
Vægge mod uopvarmede rum95 mm
Terrændæk175-265 mm
Loft og tag265 mm

Du må selvfølgelig gerne isolere sommerhuset endnu bedre. Men du bør altid overveje investeringens størrelse i forhold til den forventede besparelse.

Isolering af sommerhus – Sådan kommer du i gang

I lighed med almindelige helårsboliger er der primært 3 bygningsdele i sommerhuset, der bør efterisoleres, så de lever op til nutidige krav:

  • Gulv
  • Loft og tag
  • Ydervægge

Isolering af loft og tag i sommerhus

Når du skruer op for varmen i sommerhuset, stiger den varme luft til vejrs. Derfor vil det være fordelagtigt at starte med at varmeisolere loft og tag.

Varmetabet gennem loft og tag kan være helt op til 40 %. eå her vil der virkelig være penge at spare, og denne type isolering vil kunne tjene sig hjem over en kort årrække.

Hvis sommerhuset har spær med hældning, vil det være ret let at efterisolere loftrummet med mineraluld. Eller med papirgranulat som blæses ind på loftet. På sommerhuse med fladt tag, er du nødt til at isolere oven på taget, så loftshøjden inde i huset bevares.

Isolering af gulv i sommerhus

Mange sommerhuse er bygget på sokkelsten eller punktfundament, så gulvet er hævet over jorden, og der er hulrum under gulvet. I disse tilfælde vil der kunne isoleres under gulvet. Det vil give en god beskyttelse mod kulde nedefra.

Vælger du denne løsning, er det meget vigtigt, at der skabes korrekt udluftning under isoleringen. Så risikerer du ikke, at fugten går i trækonstruktionen, så den rådner. Derfor anbefales det altid at tage en fagmand med på råd, når du skal isolere gulvet i dit sommerhus.

Afhængig af husets opbygning, kan en anden løsning være at tage gulvene op og grave ud til en mere fundamentslignende løsning. For på den måde bliver der plads til et kapillarbrydende lag, hårde polystyrenplader (flamingo) og gulvplader som afslutning. Ganske som i en helårsbolig.

Denne løsning er dog noget mere omfattende, og kræver, at hele huset tømmes.

Isolering af vægge i sommerhus

De fleste sommerhuse har såkaldte lette ydervægge. De er typisk opbygget at et træskelet og beklædt med brædder på ydersiden. Hvis den eksisterende isolering i ydervæggen er mindre end ca. 100 mm, anbefales det at efterisolere.

Isoleringen af væggene kan foretages på den udvendige eller den indvendige side, alt efter hvad der er mest praktisk.

Den gamle beklædning tages ned, og træskelettet bygges bredere, så der er plads til mere isolering, og der monteres ny beklædning.

Ved udvendig beklædning er det vigtigt at huske, at der skal etableres ventilationsspalte mellem isolering og beklædning.

Ved indvendig beklædning skal du være opmærksom på, at rummene i sommerhuset bliver mindre.

Relateret: Alt du skal vide om varmepumpe til sommerhus

Husk også døre og vinduer

Når du bruger penge på isolering af sommerhuset, skal du også huske døre og vinduer.

For mange ældre sommerhuse har kun et enkelt lag glas i vinduerne. Her kan varmen suse direkte ud i det fri, hvis der ikke monteres termoglas.

Det samme gælder yderdørene, som også skal have termoglas og isolerede fyldninger.

FAQ – Få svar på de 3 spørgsmål der oftest stilles om isolering af sommerhus

Her får du svar på de mest stillede spørgsmål om isolering af sommerhus:

Hvordan isolerer du et sommerhus?

Der er ikke den store forskel på isolering af sommerhus og almindelig helårsbolig. Som udgangspunkt bør du starte med at efterisolere loft og tag, dernæst ydervægge og til sidst gulvet. På den måde starter du med at isolere, hvor besparelsen og udbyttet er størst.

Hvor meget isolering skal der i væggen i et sommerhus?

Flere og flere mennesker bruger deres sommerhus året rundt. Det stiller større krav til isolering af sommerhuset. Ydervægge og kældervægge skal isoleres, så de har en U-værdi på 0,25 eller bedre. Det vil svare til, at der skal bruges en isoleringstykkelse på ca. 165 mm.

Hvornår skal du ikke bruge dampspærre?

Som udgangspunkt skal der altid bruges dampspærre i isolerede og opvarmede huse. Hvis du har et sommerhus, kolonihavehus eller lignende, som står uopvarmet hen om vinteren, kan en dampspærre imidlertid skade mere end den gavner. For sker det, at temperaturen inde i huset bliver lavere end temperaturen udenfor, vil der dannes fugt på indersiden af dampspærren. Det kan føre til problemer med skimmel og mug inde i huset, hvis det sker ofte.