Isolering af Loft Til Kip (Priser & Årlige Besparelser 2024)

Isolering af loft til kip kan betale sig, hvis du har mindre end ca. 150-200 mm isolering i loftet. Loftet er det sted i huset, der har det største varmetab. Derfor vil det være et godt sted at starte husets energirenovering. Isoleringsarbejdet foretages nemmest indefra, men kan også laves udefra, f.eks. i forbindelse med tagrenovering. Læs med her, og få styr på alt, hvad du skal vide om at isolere loft til kip.

Hvad koster isolering af loft til kip?

Den mest almindelige løsning er at isolere loftet indefra. Ved loft til kip vil prisen være ca. 800-1.400 kr. pr. m2, og vil afhænge af, hvor meget isolering der skal tilføjes, materialevalg, og om der skal flyttes installationer i loftet. Prisen inkluderer materialer og arbejdsløn til håndværkerne.

Isolering af loft til kip betaler sig altid

Hvis du ikke har tilstrækkelig isolering i dit loft til kip, så vil et isoleringsprojekt altid kunne betale sig. I huset vil varmen stige til vejrs, og hvis loftet ikke er isoleret med en tilstrækkelig mængde isolering, vil varmetabet være stort. Det har en enorm betydning for forbruget af energi til opvarmning.

★★★★★

VORES ISOLERINGSEKSPERTER STÅR KLAR TIL AT HJÆLPE DIG

NØGLEPUNKTER

  • Nedbringelse af varmeforbrug – Op til 40 % af boligens varmetab sker gennem loft og tag, og loft til kip har en ekstra stor flade, hvor varmen kan forsvinde ud. Isolering af loftet vil nedbringe forbruget, og dermed din udgift til opvarmning betragteligt.
  • Bedre indeklima og komfort – En bolig med god isolering vil have en mere jævn fordeling af varmen, og der vil ikke være områder i huset, dom føles koldere end andre. Samtidig bliver det lettere at regulere varmen til et behageligt niveau, og huset bliver rarere at opholde sig i.
  • Mindre udledning af CO2 – Når du isolerer huset, skal der bruges mindre energi til opvarmning, og dermed reducerer du også boligens CO2-udledning. Det giver en bedre miljømæssig samvittighed, og andre kan se, at du bidrager aktivt til en grønnere hverdag.

Når du har loft til kip, er der en ekstra stor loftsflade, hvor varmen kan forsvinde ud af huset. Ved at efterisolere vil du kunne opnå store besparelser på varmeregnskabet, og du bidrager samtidig til et sundere miljø.

Når du minimerer den energi, der skal bruges til at opvarme huset, vil du ikke være helt så sårbar, når der sker store og uventede prisstigninger på energi. Et lavt dokumenteret forbrug, gør samtidig huset mere værd, og det vil være lettere at sælge, når det engang bliver aktuelt.

Hvor meget kan du spare på at isolere loft til kip?

Eksisterende isoleringstykkelsekWh/m2 pr år (300 mm isolering)kWh/m2 pr år (400 mm isolering)Besparelse kr./m2 pr. år* (300 mm)Besparelse kr./m2 pr. år* (400 mm)
0 mm129 kWh/m2131 kWh/m2414,09 kr.420,51 kr.
50 mm44 kWh/m246 kWh/m2141,24 kr.147,66 kr.
100 mm24 kWh/m226 kWh/m277,04 kr.83,46 kr.
125 mm18 kWh/m220 kWh/m257,78 kr.64,20 kr.
150 mm14 kWh/m216 kWh/m244,94 kr.51,36 kr.
175 mm12 kWh/m214 kWh/m238,52 kr.44,94 kr.
200 mm10 kWh/m212 kWh/m232,10 kr.38,52 kr.
*Tallene er baseret på seneste elpriser fra forsygningstilsynet & sparenergi

Den samlede besparelse afhænger af flere ting:

  • Det nuværende isoleringsniveau.
  • Hvilken opvarmningsform huset har.
  • Hvor stort husets boligareal er.

Hvis du har 100-200 mm isolering i loftet, vil du kunne opnå temmelig store besparelser ved at isolere loft til kip. I langt de fleste tilfælde vil en energirenovering af loftet tjene sig hjem i løbet af en kortere årrække. Og så kan du glæde dig over en lavere varmeregning mange år frem.

Isolering af Loft Til Kip (Priser & Årlige Besparelser 2024)

*Eksempel på potential årlig besparelse ved 80m2 loft til kip

Hvordan isolerer du loft til kip?

Loftsisolering til kip kan foretages på 2 måder:

  • Isolering af loftet udefra
  • Isolering af loftet indefra

Hvilken metode du vælger, afhænger af, hvilken type projekt du kaster dig ud i.

Isolering af loft til kip udefra

Hvis du skal skifte tag på huset, kan der være flere fordele ved at isolere loft til kip udefra. Det vil kræve at spærenes højde øges, og der vil være forhold ved stern, vindskeder og tagrender, som skal bygges om. Fordelen ved at isolere udefra er, at der giver færre gener inde i huset.

Isolering af loft til kip indefra

isolering af loft til kip indefra

Isolering indefra er langt den mest anvendte metode, når der skal isoleres til kip. Det kræver, at den eksisterende loftsbeklædning fjernes, og der bygges ekstra højde på spærene, så der bliver plads til isoleringen. Når isoleringen er på plads, skal der opsættes ny beklædning på loftet.

Krav til isolering ved renovering

Du skal være opmærksom på, at der er krav til efterisolering, hvis du foretager større renoveringer eller ombygninger. Hvis du har planer om at udskifte taget, har du pligt til at isolere loftet, hvis det er rentabelt.

Bygninger der er opført før 1979, hvor der blev indført skærpede krav til isolering, vil stort set altid være rentable at efterisolere.

Hvis huset allerede er godt isoleret, vil besparelsen være mindre, og derfor vil det måske ikke være rentabelt at efterisolere.

Rentabiliteten beregnes ud fra den årlige besparelse og levetid på ombygningen, delt med den samlede investering i kroner. Bliver resultatet på over 1,33, anser de offentlig myndigheder det for, at efterisoleringen er rentabel.

Relateret: Hvad koster det at få lavet loft til kip?

FAQ – De mest stillede spørgsmål om isolering af loft til kip

Her får du svar på 3 af de mest stillede spørgsmål om isolering af loft til kip:

Hvor tyk bør isoleringen på loftet være?

For at opfylde kravene i bygningsreglementet, skal du opnå en U-værdi på mindst 0,12 W/m²K. Det svarer til, at du skal have minimum 300 mm mineraluld i loftet. Hvis den eksisterende mineraluld ligger pænt, og er udført korrekt, behøver du ikke fjerne den. I stedet kan du nøjes med at tilføje ekstra isolering, indtil du når den ønskede tykkelse.

Hvor meget skal luftspalten være i kip?

I forbindelse med efterisolering er det meget vigtigt, at der laves en ventilationsspalte ved tagfod og kip, så luften kan cirkulere mellem isoleringen og den indvendige side af tagbelægningen. Ved diffusionstæt undertag skal isoleringen afsluttes 70 mm fra overkanten af spærret, mens du kan gå ned på 50 mm ved fast undertag.

Er 200 mm isolering nok?

Hvis du har 200 mm eller mindre isolering, bør du efterisolere, men det er ikke et krav, medmindre du laver renovering af taget. Ved nybyggeri eller renoveringer stiller Bygningsreglementet krav om, at den mængde energi der passerer ud af 1 m2 tagflade på en time, skal være mindre end 0,12 Wh. For at overholde kravet, kræver det ca. 300 mm mineraluld.

Relateret: Isolering af tag