Bortskaffelse af asbesttag – Det skal du vide

Indsend din opgave online
Tag eksperter i hele landet
Gratis – 100 % uforpligtende
Over 580.000 formidlede opgaver

Mange huse fra 60’erne og 70’erne har eternittag med asbest, og da levetiden for et sådant tag er på 40-60 år, er det efterhånden tid til at få skiftet de fleste asbest tag. Asbest er dog kræftfremkaldende, og derfor kan du ikke bare uden videre gå i gang med at bortskaffe det gamle tag.

I artiklen her kan du læse om, hvordan du bør behandle tagplader med asbest, hvad lovgivningen siger omkring bortskaffelse, og hvad det koster at få udskiftet asbest tag.

Er du i tvivl, om dit eternittag indeholder asbest, kan du kigge på produktionsnummeret på selve tagpladerne. Numre, der starter med 0 eller 1, indeholder asbest.

★★★★★

VORES TAGEKSPERTER STÅR KLAR TIL AT HJÆLPE DIG

Hvad koster bortskaffelse af asbest tag?

Prisen på bortskaffelse af asbest tag ligger i gennemsnit på mellem 150 og 200 kroner pr. kvadratmeter. For et 100 kvadratmeter asbest tag koster nedtagning og bortskaffelse dermed mellem 15.000 og 20.000 kroner. Skal håndværkeren samtidig lave nyt undertag eller lægge nyt tag, er der ofte en besparelse at hente.

Sådan får du tilbud på din asbest tag opgave:

  1. Gå ind på 3byggetilbud.dk
  2. Lav en kort beskrivelse af din opgave
  3. Du bliver kontaktet telefonisk af serviceafdelingen
  4. Du modtager 3 tilbud fra udvalgte håndværkere, hvor du kan vælge det, der matcher dine behov bedst

Det er gratis at benytte og helt uforpligtende.

Prisen på mellem 150 og 200 kroner pr. kvadratmeter er for nedtagning af gamle tagplader samt bortskaffelse heraf. Dertil kommer prisen på eventuel renovering af undertag samt montering af nyt tag.

Typisk tager det to håndværkere to arbejdsdage at nedtage og bortskaffe 100 kvadratmeter asbest tag. Dertil kommer, at erhvervsdrivende betaler omkring 1.000 kroner pr. ton for at aflevere asbestholdigt tag på en affaldsstation. Der er desuden krav om anstændig indpakning af tagpladerne.

Det er billigere at få nedtaget og bortskaffet eternittag uden asbest.

Læs også: Alt du skal vide om renovering af tag

Kan man selv fjerne asbest?

asbest set tæt på

Du kan i princippet godt selve fjerne asbest tag, men i så fald er det din opgave at sørge for, at pladerne bliver behandlet korrekt, og at bortskaffelse sker efter gældende lovgivning.

Først og fremmest skal du anmelde asbestsanering hos kommunen minimum 14 dage, før arbejdet påbegyndes.

Dernæst bør du sikre dig selv i arbejdet med asbest pladerne, så du ikke indånder asbest. Brug sikkerhedsudstyr i form af sikkerhedsdragt, maske og handsker for dit helbreds skyld.

Som privatperson må du ikke skære i asbestpladerne. Ej heller kaste dem ned. De skal nedtages én efter én og lægges i forseglede poser.

Behandles pladerne forkert, og naboerne klager over det, kan du blive pålagt at rense både egen grund samt naboernes grunde.

Kan du ikke nedtage pladerne, uden de frigiver støv eller knækker – eller uden at skære i dem – bør du overlade opgaven til en professionel.

Relateret: Alt du skal vide om nedrivning af hus

Hvordan kommer man af med asbest tagplader?

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan du kommer af mine dine asbest tagplader som privat. I de fleste kommuner skal pladerne afleveres i forseglede poser på genbrugspladsen.

Der er typisk restriktioner på, hvor mange plader du må aflevere om dagen eller ugen. Forhør dig hos din lokale genbrugsstation, inden du påbegynder arbejdet. De kan også informere dig, hvis der i den pågældende kommune er krav om aflevering af asbest tagplader på særlige miljøstationer.

Det er gratis for private at bortskaffe eternittag med asbest.

Hvor meget asbest må man aflevere?

Der kan være kommunale forskelle på restriktionerne for bortskaffelse af asbest for private. På Affald Plus genbrugsstationer må private maks. aflevere 20 tagplader med asbest pr. dag, mens maks. antallet på REFA affaldsstationer er 15 tagplader pr. dag.

Få tilbud på bortskaffelse af asbest tag

professionel mand fjerner asbesttag

Det kræver helt særlige forholdsregler selv at bortskaffe asbesttag, og derfor er det i de fleste tilfælde en god idé at lade professionelle om det.

Går du selv i gang, og finder du ud af at pladerne er meget porøse, eller fjernelse af plader kræver, at der skæres i dem, er du nødsaget til at få professionel hjælp, da det ikke er lovligt for private at håndtere støv fra asbestplader.

Via ditbyg.dk kan du nemt og hurtigt indhente tilbud fra lokale firmaer, der kan nedtage og bortskaffe dit asbest tag. Ønsker du i samme ombæring at få lagt nyt tag, kan du indhente et samlet tilbud.

Det tager højst et par minutter at udfylde formularen, og i løbet af de følgende dage modtager du tilbud på bortskaffelse af asbest tag i din mailindbakke.

Bortskaffelse af asbesttag - Det skal du vide
★★★★★

VORES TAGEKSPERTER STÅR KLAR TIL AT HJÆLPE DIG

FAQ om bortskaffelse af asbest tag

Er det farligt at have asbesttag?

Det er ikke farligt at have asbesttag. Asbesten er først farlig, når den frigives, hvorfor man skal være ekstra påpasselig ved rensning, nedtagning og bortskaffelse.

Er der asbest i eternittag?

Der er altid asbest i eternittag fra før 1984. Eternittag fra efter 1988 indeholder aldrig asbest. Tag fra perioden 1984-1988 kan indeholde asbest.

Hvornår er asbest farligt?

Asbest er først farligt, når det frigives fra tagpladen i form af støv. Det kan ske, hvis der bores i pladen, hvis den knækker, eller hvis den renses.

Indhent tilbud Indhent 3 tagtilbud Gratis & Uforpligtende!