Isolering af tag og skråvægge (Pris & Besparelser 2024)

Varmen i huset stiger opad. Derfor er loft og tag de vigtigste dele på huset at efterisolere, og der hvor du får mest ud af din investering. Isolering af tagkonstruktionen vil kunne sænke omkostningerne til opvarmning med mange tusinde kroner. Samtidig gør du miljøet en tjeneste ved at minimere CO2-udledningen. Tagisolering kan foretages på flere måder. Hvilke, kan du høre mere om her.

Hvad koster isolering af tag?

Hvis du vælger en løsning med at isolere taget indefra, vil prisen være ca. 800-1.400 kr. pr. m2. Prisen varierer, alt efter hvilke materialer du vælger til den indvendige beklædning, og om du samtidig skal ændre i el- og vandinstallationer. Medmindre du skifter taget i samme omgang, er indvendig isolering den foretrukne metode.

Tagisolering er en god investering

Selv om det kan være dyrt at isolere taget, er tagisolering en af de energiforbedringer, som hurtigst tjener sig hjem. Op til 40 % af boligens varmetab sker gennem tag og loft. Så her er virkelig penge at hente. Ved større ombygninger – som f.eks. udskiftning af taget – er du forpligtet til at isolere op til nutidig standard.

★★★★★

VORES ISOLERINGSEKSPERTER STÅR KLAR TIL AT HJÆLPE DIG

NØGLEPUNKTER

  • Stor besparelse – Efterisolering af husets tag vil sænke udgiften til opvarmning betragteligt. Med de nuværende energipriser vil efterisolering tjene sig hjem i løbet af få år. Derudover opnår du et mere behageligt indeklima med ensartet fordeling af varmen og ingen træk fra kolde overflader.
  • Bedre energimærkning – En bolig med god isolering vil opnå et bedre energimærke. På en skala fra A-G, hvor A har det laveste forbrug, fortæller energimærket husets forbrug til opvarmning. I forbindelse med salg skal der foreligge en energimærkning, så købere kan få overblik over forbruget.
  • Forøget ejendomsværdi – Et hus med et attraktivt energimærke og et dokumenteret lavt forbrug, vil føre til en højre ejendomsværdi. Huset vil være mere eftertragtet i en salgssituation, og det vil være langt lettere at sælge et velisoleret og energirenoveret hus.
Besparelse ved 400 mm og 300 mm isolering ift. isolering før_

*Tallene tager udgangspunkt i et tag på 120m2 & elvarme (sparenergi)

Hvis der er sparsom isolering i husets tag, så vil det altid kunne betale sig at efterisolere. Jo højere energipriserne er, desto større vil besparelsen være, og desto hurtigere vil investeringen have tjent sig hjem.

Der er stor forskel på, hvor meget arbejde en tagisolering kræver.

Et uudnyttet og tomt loftrum, vil være lige til at gå til for håndværkerne, mens en beboet etage, vil gribe mere ind i familiens dagligdag.

Til gengæld får du en tagetage, hvor det er rart at opholde sig, og hvor udgifterne til opvarmning stadig er overskuelige.

Få mere glæde af tagetagen med ekstra isolering

En godt isoleret tagetage giver langt større muligheder for udnyttelse. De kolde skråvægge bliver varmere, og det vil føles varmt, uanset hvor i rummet du befinder dig. Hvis tagetagen ikke tidligere har været udnyttet, får du mulighed for at få mange ekstra kvadratmeter til beboelse.

Når du efterisolerer tag og skråvægge med tykkere isolering, skal du være opmærksom på, at det kan få indflydelse på placering af radiatorer og elinstallationer. Det vil derfor give god mening af få en fagmand med på råd, så du får mest muligt glæde af energirenoveringen.

Isolering af tag – indefra eller udefra?

Når taget skal isoleres, kan du vælge :

Isolering udefra kræver, at tagbelægningen fjernes. Derfor vil det kun give mening i forbindelse med, at taget alligevel skal udskiftes.

Isolering indefra er den mest anvendte metode. Det vil kunne føre huset op til moderne standard og minimere omkostningerne til opvarmning betragteligt.

De fleste huse har traditionel tagkonstruktion, der er opbygget af spær med hældning på taget. Der findes dog også en del boliger med fladt tag. Dem kan det også betale sig at energirenovere. Men det kan give udfordringer med loftshøjden, hvis du ikke griber det rigtigt an.

Her får du et overblik over mulighederne:

Isolering af tag udefra

isolering af tag

Hvis du skal skifte tag på huset, vil du kunne foretage isoleringsarbejdet udefra. I de fleste tilfælde vil det være både lettere og hurtigere for håndværkerne, og det vil kunne spare dig for en masse støv og snavs indenfor.

Ofte vil det være nødvendigt at tage vægbeklædningen ned inde i huset, for at gøre plads til mere isolering. I disse tilfælde er det ikke den store gevinst at isolere udefra. Med det sparer en arbejdsgang med at bære isoleringen ind i huset.

Isolering af tag indefra

isolering af tag indefra

Hvis taget ikke skal udskiftes, skal isolering af skrævægge og tagkonstruktion foregå indefra. Vægbeklædningen skal tages ned. Derefter skal der bygges ekstra træ på spærene, så der bliver plads til den nye isolering.

I forbindelse med at beklædningen tages ned, bliver det lettere at isolere skunkvægge, som ellers er meget besværlige at isolere med et godt resultat.

Når den indvendige beklædning skal bygges op igen, får du en ekstraudgift til materialer og flytning af installationer. Til gengæld får du totalrenoveret væggene indvendig, så de kommer til at fremstå fuldstændig nye og pæne. Og bedre varme.

Isolering af fladt tag og built-up tag

Ældre boliger med fladt tag er ofte opført med et minimum af isolering. Det vil give god mening at efterisolere taget, så den samlede isoleringstykkelse kommer op på minimum 300 mm mineraluld eller et lignende isoleringsmateriale.

Efterisolering af flade tage sker altid oppefra, så den indvendige loftshøjde ikke ændres. Arbejdet vil kræve, at ovenlysvinduer og ventilationskanaler udskiftes eller hæves. Samt at sternkanten bliver forhøjet, så den passer til det nye tag. Tagrender skal ligeledes flyttes op til kanten af det nye tag.

Krav til isolering ved nyt tag

Hvis du vælger at udskifte taget på huset, vil du som udgangspunkt have pligt til at efterisolere i samme omgang – hvis investeringen til isolering ellers er rentabel. Og det vil den i de fleste tilfælde være. Særligt med vore dages energipriser.

For at finde ud af om en energirenovering er rentabel, kan du selv foretage beregningen.

Du skal tage den årlige besparelse i kroner og gange med renoveringens forventede levetid. Tallet du kommer frem til, dividerer du med investeringens størrelse i kroner.

Hvis resultatet er mere end 1,33, betragtes investeringen som rentabel, og du har pligt til at foretage efterisoleringen.

Hvor meget isolering skal der være i taget?

Hvis dit tag og skråvægge er isoleret med 200 mm isolering eller mindre, vil det som udgangspunkt være rentabelt at lægge ekstra isolering i taget. For at leve op til kravene i Bygningsreglementet, skal du opnå en U-værdi på højst 0,12 W/m2K, hvilket svarer til ca. 300 mm mineraluld.

Du skal være opmærksom på, at de færreste tagkonstruktioner har spær i den højde. Det betyder, at du er nødt til at bygge ekstra tykkelse på spærret, så der bliver plads til isoleringen.

Relateret: Isolering af ydervæg

FAQ – De mest stillede spørgsmål om isolering af tag

Her får du svar på 3 af de mest stillede spørgsmål om isolering af tag:

Hvordan isolerer du et tag?

Tag med hældning isoleres typisk indefra. Men isoleringen kan også foretages udefra, i forbindelse med udskiftning af tag. Mineraluld eller glasuld bygges på i flere lag, så samlinger i et lag overlappes af det næste lag, og kuldebroer undgås. Uden på isoleringen, på den varme indvendige side, opsættes et dampspærre, og til sidst afsluttes med indvendig beklædning i f.eks. gips eller et andet beklædningsmateriale.

Må du selv isolere tag og skråvægge?

Du må gerne selv isolere tag og skråvægge, så længe du overholder de gældende krav og regler. Mange vælger selv at stå for nedrivningen af den indvendige beklædning og gamle isolering. Men lader faglærte håndværkere stå for opbygningen af den nye konstruktion. På den måde sparer du penge, men sikrer samtidig at opbygningen foretages efter bogen.

Hvilken type isolering er bedst?

Når du isolerer tag og skråvægge, er det lettest at bruge isoleringsplader af mineraluld. Mineraluld er en fælles betegnelse for glasuld og stenuld (Rockwool). Isoleringsevnen en nogenlunde ens i begge produkter, og du kan vælge det produkt, du synes bedst om.

Relateret: Hvad koster loftisolering?