BORTKØRSEL AF JORD

Det skal du være opmærksom på når du bestiller bortkørsel af jord

Er du i gang med nybyggeri? Eller er en del af din grunds jord forurenet? Der kan være mange grunde til, hvorfor det er nødvendigt med bortkørsel af jord. Når du skal have flyttet jord, er der nogle ting, du skal være opmærksom på. For skal du have flyttet mere end én m3 jord, har du pligt til at anmelde det til kommunen.

Hvis du dog skal have flyttet mindre end én m3 jord, der ikke er forurenet, må du gerne selv stå for at bortskaffe det – og her vælger du derfor selv, om du ønsker professionel hjælp eller ej.

Pris på bortkørsel af jord – hvad koster det?

Prisen på bortskaffelse af jord afhænger af mængde og forureningsgrad. Jord, der højst er let forurenet, koster i gennemsnit mellem 130 og 180 kroner pr. kubikmeter i bortskaffelse. Meget forurenet jord kan derimod koste op imod 1.000 kroner pr. kubikmeter. Det skyldes, at forurenet jord er dyrere at komme af med for firmaerne.

Hvis du har noget jord, der skal bortskaffes, er det ikke som udgangspunkt dyrt. Det er mængden, der afgør, hvor dyrt det bliver for dig. Du kan dog godt forvente en bortkørsel af jord pris på 130-180 kroner pr. ton, hvis der er tale om let forurenet jord. Hvis jorden er stærkt forurenet, er prisen naturligvis meget højere. Her er der i stedet tale om priser på 800-1.000 kroner pr. ton.

Hvis du skal have afhentet en del jord, er det fornuftigt at overveje at få et professionelt mandskab til det. Det gør det nemmere og mere overskueligt for dig. Det er en dyrere løsning, men kan være værd at overveje, da du ved selv at stå for bortskaffelse af jord stadig skal leje materiel til det i form af gravemaskiner og lastbiler.

Se også: Pris på træfældning

Bortskaffelse af jord: Hvordan kommer du af med det?

Hvis ikke du har prøvet at skulle bortskaffe jord før, er et godt træk først og fremmest at henvende dig til kommunen for at høre, hvordan du griber bortkørsel af jord korrekt an. Når du henvender dig til dem, kan de anvise overskudsjorden til deponering eller genanvendelse på en bestemt montageplads. Har du dog kun op til 1 m3 jord, er det muligt at aflevere på en nærgenbrugsstation.

Når du har forhørt dig ved kommunen, kan du alternativt få et professionelt mandskab til både at opgrave jorden for dig samt bortkøre den efter de regler, du har fået oplyst.

Indhent 3 tilbud på bortkørsel af jord

Det er besværligt at stå for bortskaffelse af jord selv. Det kan derfor være godt givet ud at få professionelle til at tage hånd om opgaven. Før du gør det, er det dog en god ide at indhente som minimum 3 tilbud på bortkørsel af jord pris.

Det er ikke nogen billig affære at bortskaffe jord. Derfor er det godt med nogle forskellige tilbud på hånden, som du kan sammenligne og vælge ud fra, så du sparer mest muligt på udgifterne. Du kan indhente tre tilbud gennem vores gratis tilbudstjeneste, som vi tilbyder med vores samarbejdspartner. Det er gratis og uforpligtende og giver dig et overblik over priserne fra lokale firmaer.

Indhent 3 gratis tilbud og priser på bortkørsel af jord her!

Du vælger selv, om du takker ja til et tilbud eller leder videre efterfølgende på egen hånd. Om ikke andet giver det dig et realistisk billede af priserne, så du ikke siger ja til noget, der er for dyrt.

Læs også: