Isolering Af Etageadskillelse: Hvad Koster Det? (Guide 2024)

Isolering af etageadskillelse i boliger og ejendomme med flere etager vil holde varmen på etagen, og give en mere stabil og behagelig opvarmning i de enkelte rum. Ved at isolere etageadskillelserne får du lettere ved at styre varmen, og den enkelte bolig får forbedret indeklima og en lavere varmeudgift. Der er flere måder at efterisolere etageadskillelser på. Dem komme vi ind på her.

Hvad koster isolering af etageadskillelse?

Den letteste og mest populære fremgangsmåde, når der skal isoleres mellem etager, er at blæse granulat af papiruld eller mineraluld ind i mellemværket. Denne isoleringsmetode er også en af de billigste, som koster fra ca. 100-150 kr. pr. m2, der skal isoleres.

Antal m2Pris
10kr 1.500,00
20kr 3.000,00
30kr 4.500,00
40kr 6.000,00
50kr 7.500,00
100kr 15.000,00

Etageadskillelser i ældre ejendomme er dårligt isolerede

I mange ældre ejendomme er isoleringen mellem etagerne mangelfuld eller slet ikke til stede. Ved at isolere etageadskillelsen vil du få et langt bedre indeklima på hver etage, og du vil undgå træk og kolde gulve i boligen.

★★★★★

VORES ISOLERINGSEKSPERTER STÅR KLAR TIL AT HJÆLPE DIG

NØGLEPUNKTER

  • Bedre varmeøkonomi – Når boligen er godt isoleret, skal der bruges mindre energi til opvarmning, og til at holde en stabil temperatur. Det mindre forbrug giver en lavere varmeregning, og når energiforbruget minimeres, vil den samlede CO2 udledning reduceres til gavn for miljøet.
  • Forbedret indeklima – Når etageadskillelsen er godt isoleret, vil temperaturen på gulvet blive mere ensartet. Det gør det lettere at styre opvarmningen i boligen, og det vil være mere behageligt at færdes på gulvet.
  • Reduceret støj – En velisoleret etageadskillelse er ikke kun godt for varmeforbruget. Det er også støjdæmpende. Der vil være langt lavere støj fra etagerne over og under, og du vil få et roligere og mere lydløst miljø i ejendommen. Særligt hvis du vælger papirisolering.

Isolering af etageadskillelser har to formål: Nemlig at reducere varmetabet, og minimere støjgener mellem etagerne. Isoleringen vil holde varmen inde på hver etage, og det vil være langt lettere at opnå en stabil og behagelig temperatur uden træk hverken oppefra eller nedefra.

Den mere ensartede temperatur vil medføre en bolig, der er mere behagelig at opholde sig i, og som ikke er plaget af træk og fodkolde gulve. Et varmere gulv giver et mere komfortabelt indeklima, og du kan trygt lade børn og husdyr lege på gulvet, uden de bliver kolde.

Konsekvensen ved ikke at isolere mellem etagerne vil være et øget varmeforbrug. Især hvis etageadskillelsen er mod rum, der ikke er opvarmede – f.eks. en kælder eller tagetage. Mange steder er der trukket rør i etageadskillelsen, som heller ikke er isolerede. Det øger risikoen for, at der kan dannes kondens, som med tiden kan give grobund for mug og skimmelsvamp.

Hvad er en etageadskillelse?

I årene umiddelbart før og efter 1900-tallet blev det almindeligt at opføre etageejendomme i de større byer. På hver etage er der en etageadskillelse, der fungerer som loft på den ene etage og gulv på etagen ovenover. Etageadskillelsen i ældre ejendomme er opbygget af træbjælker med gulvbrædder på den ene side og loftbrædder på den anden.

På daværende tidspunkt fandtes ikke moderne isoleringsmaterialer. Så i stedet er hulrummet i etageadskillelsen fyldt med ler – et såkaldt lerindskud. Ler fungerer som fugtregulerende materiale i konstruktionen og virker samtidig lyddæmpende. Men ler er desværre ikke specielt varmeisolerende.

I nyere byggerier er etageadskillelsen støbt i beton, og her er isoleringen indbygget i betonlaget. Hvis der er tale om et uisoleret betondæk, f.eks. mod en kælder, vil det være oplagt at efterisolere for at fjerne kulde fra gulvet og minimere varmeudgiften.

Men også i mindre ejendomme og private boliger, har ældre huse ofte ikke tilstrækkelig isolering i etageadskillelserne. I langt de fleste huse fra før ca. 1985 vil det være rentabelt at efterisolere mellem etagerne.

Isolering af etageadskillelse – Sådan kan det gøres:

Når en etageadskillelse skal isoleres, vælges fremgangsmåden ud fra bygningens konstruktion. De mest almindelige at isolere etageadskillelsen på foregår ved:

  • Isolering af bjælkelaget med granulat
  • Isolering af bjælkelaget med isoleringsplader
  • Isolering under loftet

Isolering med granulat

Hvis der er tilstrækkelig med hulrum i bjælkelaget mellem loft og gulv, kan der blæses granulat ind i hulrummet. Det sker ved, at der bores huller forskellige steder i gulvet, hvor små stykker papir- eller mineraluld kan blæses ind i hulrummet med en maskine.

Isolering med isoleringsplader i gulvet

Hvis der ikke er tilstrækkeligt hulrum i bjælkelaget, kan det blive nødvendigt at tage gulvet op, og fjerne lerindskuddet i etageadskillelsen. Når alt leret er fjernet, bliver der plads til isolering med isoleringsplader, og der kan lægges nyt gulv i boligen, når isoleringsarbejdet er færdigt.

Isolering under loftet

Hvis der er tale om en massiv etageadskillelse, f.eks. i beton, kan der isoleres under loftet. Det sker ved at lave et nedhængt loft, hvor isoleringen kan placeres, inden der monteres nyt loft. Denne fremgangsmåde kræver, at der er rigeligt med loftshøjde i boligen, så der er plads til at loftet bygges ned.

FAQ – Få svar på de 3 oftest stillede spørgsmål om isolering af etageadskillelse

Her får du svar på de mest stillede spørgsmål om isolering af etageadskillelse:

Hvor meget isolering i etageadskillelse?

Hvor meget isolering der skal bruges ved efterisolering i etageadskillelser, er betinget af de aktuelle forhold, og hvor meget isolering der er plads til i etageadskillelsens hulrum.
Hvis etageadskillelsen er mod et uopvarmet rum, anbefales 150 mm isolering, hvis det er muligt. Du skal være opmærksom på, at fugtbalancen i det uopvarmede rum kan ændres efter isoleringen, hvilket vil kræve yderligere tiltag.

Hvad skal en etageadskillelse kunne?

Etageadskillelsen skal kunne holde varmen inde på etagen, og sørge for at støj dæmpes på den bedst mulige måde. Når etageadskillelsen er isoleret optimalt, vil du få et bedre indeklima, både i forhold til mere jævn varmefordeling, men også i forhold til lyd.
Hvis der er gulvvarme, er der særlige krav til etageadskillelsens isolering. De skal sørge for, at varmen ikke forsvinder ud af boligen, og forårsager uhensigtsmæssigt stort varmetab.

Hvordan lydisolerer du mellem etager?

Når du varmeisolerer, vil du samtidig få bedre lydfoldhold på etagen. Lyde fra etagerne ovenover og nedenunder dæmpes, og du vil opleve mindre støj fra andre beboere i ejendommen. Lyd forplanter sig i gulv og lofter, og kan være særdeles generende for alle beboere. Men effektiv varmeisolering vil ligeledes virke lydisolerende. Særlig hvis der vælges papiruld.