VEDLIGEHOLDELSESPLAN

Det er lovpligtigt for større udlejningsejendomme at have en vedligeholdelsesplan. Planen skal sikre, at ejendommen er i fortsat god stand, så den ikke taber værdi, ligesom den skal sikre lejere at bo i ordnede forhold.

Hvad er en vedligeholdelsesplan?

Private ejere af udlejningsejendomme med minimum 7 beboelseslejligheder har pligt til at have en 10 års vedligeholdelsesplan for ejendommen. Planen indbefatter større vedligeholdelsesarbejder inden for den angivne perioder. Der er pligt til at opdatere vedligeholdelsesplanen årligt frem til d. 1. juli.

I de fleste ejerbolig- og andelsboligforeninger vil der ligeledes være udarbejdet vedligeholdelsesplaner. Her er det typisk bestyrelsen, der sørger for at få lavet og fulgt vedligeholdelsesplanerne.

En vedligeholdelsesplan indeholder planer for vedligeholdelse, der skal udføres ud fra en økonomisk og teknisk vurderet plan. Der er typisk tale om vedligeholdelse af tag, fundament, kælder, sokkel, facade, gennemgange og opgange, altaner, trapper, vinduer og udvendige døre, køkkener, badeværelser, kloakinstallationer, vandinstallationer, gasinstallationer, afløbsinstallationer, varmeinstallationer, elinstallationer, ventilation, etageadskillelse og udvendige arealer.

Vedligeholdelsesplaner indbefatter ikke indvendig eller udvendig vedligeholdelse, der påhviler lejer eller ejer, herunder for eksempel maling og lakering af gulve eller vedligeholdelse af privat have. Planen indbefatter heller ikke akut opståede skader.

Hvad koster en vedligeholdelsesplan?

Prisen på en vedligeholdelsesplan afhænger af antallet af lejemål i bygningen. Der er betydeligt forskel på en ejendom med 7 udlejningsejendomme og en ejendom med 50 udlejningsejendomme. Priserne starter fra omkring 8.000 kr. for en vedligeholdelsesplan med et mindre antal lejemål. Nogle udbydere kører med faste priser pr. opgang.

Priserne på vedligeholdelsesplaner varierer en hel del. Det skyldes, at der ikke er faste krav til indhold og udformning. Derfor er det ikke kun prisen, du bør kigge på, når du skal vælge udbyder. Det er vigtigere, at der bliver lavet en fyldestgørende og tilstrækkelig vedligeholdelsesplan, der er detaljeret og specifik.

Det er en klar fordel, hvis planen er inddelt i vedligeholdelse pr. år inden for den 10-årige periode. Det letter også arbejdet med at opdatere planen årligt. Der er dog intet galt i andre intervaller, såfremt planen fortsat opdateres årligt.

Vær opmærksom på ikke at vælge for billige udbydere af vedligeholdelsesplaner – medmindre forventningerne er afstemt på forhånd. Årsagen kan være meget ukonkrete eller standardiserede vedligeholdelsesplaner, som i praksis er svære at bruge til noget.

En sådan plan vil højst sandsynligt blive nødt til at blive udskiftet med en mere detaljeret én af slagsen inden for en overkommelig fremtid – og så er besparelsen pludselig en ekstra udgift.

Hvad skal en vedligeholdelsesplan indeholde?

Der er ikke nogle specifikke regler for, hvad en vedligeholdelsesplan skal indeholde, eller hvordan den skal være udformet. Der kan dermed være store interne forskelle på udseendet og detaljegraden for vedligeholdelsesplaner udarbejdet af forskellige firmaer.

En god vedligeholdelsesplan bør tage udgangspunkt i den konkrete bygning på baggrund af en nøje gennemgang af alle inde- og udearealer. Vedligeholdelsesplanen bør desuden være delt op i en særskilt 10-årig plan for hver enkelt bygning og udeområde.

Som udgangspunkt prioriteres vedligeholdelse efter nødvendighed. De mest slidte dele bør vedligeholdes eller renoveres først. Afhængigt af behov kan vedligeholdelsesområder indgå i planen flere gange med faste intervaller.

Eftersom det i dag er lovpligtigt, at planen revideres årligt (senest 1. juli), giver det desuden mening at inddele vedligeholdelser i år. Nogle vælger dog at tage større intervaller som 2-3 år.

En vedligeholdelsesplan er hele tiden et øjebliksbillede. Den kan ændre sig fra år til år, hvis prioriteterne ændrer sig. Vedligeholdelse kan for eksempel udskydes, hvis der opstår omfattende akutte skader, hvor økonomien i stedet bør prioriteres.

Indhent tilbud på vedligeholdelsesplan

Netop fordi både produkt og pris varierer en hel del, når det kommer til vedligeholdelsesplaner, anbefales det at indhente flere tilbud. Det kan du hurtigt gøre ved at bruge ditbyg.dk.

Det er nemt at benytte vores online service – og det sparer dig for en masse tid og besvær. Du kan nøjes med at bruge få minutter foran computeren.

Sådan gør du:

  • Giv en beskrivelse af opgaven
  • Vedhæft evt. billeder
  • Indtast dine kontaktoplysninger

Herefter vil der i løbet af de kommende 3 dage tikke tilbud ind fra lokale håndværkere, der ønsker at byde ind på opgaven. Det er helt op til dig, hvorvidt du vil gøre brug af ét af de tilbud, du modtager – og servicen er 100% gratis.

Ønsker du at finde de helt rigtige firmaer til at tage sig af selve vedligeholdelsen, kan du også bruge vores service til at finde tømrere, murere, VVS’ere, malere og elektrikere.