Ibrugtagningstilladelse – Godkendelse til at flytte ind

Ved nybyggeri er der meget, du skal have styr på. Noget af det helt centrale er retten til at bygge på grunden i form af en byggetilladelse før selve byggeriet og retten til at tage byggeriet i brug i form af en ibrugtagningstilladelse efter byggeriet.

I artiklen her kan du læse om, hvad en ibrugtagningstilladelse er, hvornår man skal bruge den, og hvem der giver den.

Hvad er en ibrugtagningstilladelse?

Nøgle i dør i nyt hus

En Ibrugtagningstilladelse er også kendt som en bygningsattest. Det er kommunens tilladelse til at tage et byggeri i brug. Tilladelsen skal søges, når byggeriet står færdigt. Kommunen skal vurdere, om byggeriet lever op til den udstedte byggetilladelse og til gældende regler og love i øvrigt.

Kommunen skal ikke inspicere byggeriet; de skal blot ud fra indsendte dokumentation vurdere, om bygningsreglementer, byggelovgivning, osv. er overholdt.

En ibrugtagningstilladelse er dermed ikke et kvalitetsstempel af selve byggeriet. Det er blot dokumentation, for at byggeriet overholder gældende lovgivning.

Midlertidig ibrugtagningstilladelse

Ønsker du at bo i dit ufærdige nybyggeri, mens du færdiggør det, kan du få en midlertidig ibrugtagningstilladelse. Det gælder også, hvis det er hele familien, der ønsker at bo der midlertidigt – for eksempel i en færdig del af huset.

En midlertidig ibrugtagningstilladelse kan også gives ved erhvervsbyggeri, hvor dele af byggeriet står færdigt før resten og dermed kan tages i brug, inden den øvrige del af byggeriet er færdiggjort.

I byggeloven står der følgende om midlertidig ibrugtagningstilladelse:

Det kræver dog, at bygherren dels skriftligt indestår for, at byggearbejdet færdiggøres inden for en angiven frist, og erklærer sig indforstået med, at kommunalbestyrelsen ellers lader det manglende arbejde udføre for hans regning, dels stiller sådan sikkerhed, at byggearbejdet i givet fald kan færdiggøres ved kommunalbestyrelsens foranstaltning for den stillede sikkerhed”

Hvornår skal man have ibrugtagningstilladelse?

Par får deres ibrugtagningstilladelse og nøgle til hus

Tommelfingerreglen er, at du skal have en ibrugtagningstilladelse til at flytte ind i byggerier, der kræver en byggetilladelse. Det vil sige, at uanset om det er nybyg, ombyg eller tilbyg – og uanset om der er tale om privat byggeri eller erhvervsbyggeri – skal du have en ibrugtagningstilladelse, hvis byggeriets omfang har krævet en byggetilladelse.

Visse typer af byggerier er dog undtaget kravet om ibrugtagningstilladelse – også selvom byggeriet kræver byggetilladelse. Det gælder fortrinsvis byggerier, der ikke er integrerede i den primære beboelse/bygning.

Nogle af de byggerier, der er undtaget kravet om ibrugtagningstilladelse, er følgende:

  • Carporte
  • Garager
  • Drivhuse
  • Udhuse
  • Overdækkede terrasser

Er du i tvivl, om dit byggeri kræver en ibrugtagningstilladelse at tage i brug, bør du rådføre dig hos din kommune.

Hvordan færdigmelder man et byggeri?

Medmindre du har en entreprenør, der varetager færdigmelding af byggeriet, er det er dig selv, der skal færdigmelde. Det kan du gøre online på borger.dk her.

Her følger du trin-for-trin-guiden og indsender færdigmeldingen digitalt. Du kan også udskrive en fysisk færdigmeldingsblanket ved behov.

Når kommunen har behandlet din færdigmelding, får du en ibrugtagningstilladelse retur, såfremt byggeriet vurderes at være klar til ibrugtagning. Ibrugtagningstilladelsen følger huset/bygningen – også ved fremtidigt salg.

Ofte stillede spørgsmål

Hvem skal færdigmelde et byggeri?

Det er den ansvarlige for byggeriet, der skal færdigmelde det til kommunen. Det kan enten være dig som boligejer eller den ansvarlige entreprenør.

Hvem giver ibrugtagningstilladelse?

Det er kommunen, der giver en ibrugtagningstilladelse. Typisk vil det ske gennem kommunens Byg & Miljø-afdeling.

Hvad er forskellen på ibrugtagningstilladelse og bygningsattest?

En ibrugtagningstilladelse og en bygningsattest er det samme. Det er kommunens godkendelse, for at du kan tage dit byggeri i brug.